Alles wat u moet weten over e-factureringsbegrippen

2 min read | 14.11.2023

Geen zorgen, wij helpen u. Na het lezen van dit artikel kent u de belangrijkste termen en concepten voor e-facturering.

E-facturering is een van die zaken die de dagelijkse bedrijfsvoering een stuk gemakkelijker maakt. Factureringsprocessen worden gedigitaliseerd via automatisering en gestructureerde normen. Het is een steeds belangrijker wordend radertje in het wiel van financieel beheer. De voortdurend veranderende begrippen kunnen echter moeilijk bij te houden zijn. In dit artikel leert u de belangrijkste termen omtrent elektronische facturering en het uitwisselen van elektronische documenten.

Tip: sla deze pagina op in uw favorieten en kom later terug als u inspiratie nodig hebt of iets op wilt zoeken in de begrippenjungle van e-facturering.

Lijst met e-factureringsbegrippen van A t/m Z

AvtaleGiro

Een Noorse automatische incassoservice waarmee rekeningen en facturen automatisch kunnen worden betaald.

API-documentatie 

Een reeks documenten die details verschaft over de interactie met een application programming interface (API). We zijn zeer trots op onze eigen gratis en openbare API-documentatie. U kunt deze hier inzien.

Handelsschulden

Het bedrag dat een bedrijf verschuldigd is aan zijn leveranciers of crediteuren voor ontvangen goederen en diensten.

Bedrijfs-ID / BID

Een uniek identificatienummer dat wordt toegewezen aan een bedrijfseenheid voor juridische en administratieve doeleinden.

Business-to-business facturering / B2B 

Het proces waarbij bedrijven onderling facturen sturen en financiële transacties uitvoeren.

Verzamelfacturering  

Het combineren van meerdere facturen in één enkele verzamelfactuur voor eenvoudigere verwerking en betaling.

Business-to-consumer facturering / B2C  

Het proces waarbij er facturen rechtstreeks naar klanten worden gestuurd en er rechtstreeks met klanten financiële transacties worden uitgevoerd.

Kredietnota  

Een document dat wordt uitgegeven door een verkoper aan een koper, waarin een vermindering van het verschuldigde bedrag wordt vermeld vanwege geretourneerde goederen of om andere redenen.

Debetnota  

Een debetnota staat los van een factuur en informeert de koper over lopende schuldverplichtingen. De koper maakt ook een debetnota aan wanneer deze goederen retourneert die op kredietbasis zijn ontvangen.

Digital postkasse innbygger / DPI  

Een Noorse digitale mailbox-dienst waar burgers hun officiële digitale berichten via ontvangen en kunnen beheren.

E-facturering  

De elektronische levering van facturen en factureringsgegevens, vaak ter vervanging van traditionele papieren facturering. Het elektronisch aanmaken, versturen en verwerken van facturen tussen zakelijke partners.

E-factureringsadres  

Een elektronisch adres dat gebruikt wordt voor het versturen en ontvangen van elektronische facturen.

E-factureringsadressenregister 

Een database of systeem met daarin elektronische adressen die gebruikt worden voor het versturen en ontvangen van e-facturen.

E-factureringscompliance  

Het naleven van de regelgevende en technische vereisten omtrent de elektronische uitwisseling van facturen.

E-factureringsaanbieder  

Een entiteit die verantwoordelijk is voor het faciliteren van de uitwisseling van elektronische facturen tussen partijen. Maventa is hier een voorbeeld van.

E-factureringsaanbieder-ID  

Een identificatiecode die wordt toegewezen aan een e-factureringsaanbieder ter herkenning en voor monitoring.

E-fakturering  

Att med elektroniska medel skapa, leverera och hantera fakturor mellan affärspartner.

EIA (Electronic Invoice Address)  

Een adres dat gebruikt wordt voor het elektronisch versturen van facturen tussen bedrijven.

EDI (Electronic Data Interchange)  

Een gestructureerd formaat voor de uitwisseling van zakelijke documenten tussen computers.

EHF (Elektronisk Handelsformat)  

De Noorse standaard voor elektronische facturering en documentenuitwisseling.

ELMA  

Een Finse overheidsdienst voor elektronisch(e) financieel beheer en facturering.

E-mailfactuur  

Een factuur die per e-mail in de vorm van een pdf-bestand of in een ander formaat wordt verstuurd voor betaalverwerking. Een e-mailfactuur is géén elektronische factuur omdat het ontbreekt aan gestructureerde gegevens.

EN16931  

De Europese norm waarin het semantische gegevensmodel voor de elektronische uitwisseling van factuurgegevens is vastgelegd. Wordt gebruikt om de facturering tussen EU-lidstaten te harmoniseren.

Enterprise Resource Planning / ERP  

Geïntegreerde softwaretoepassingen voor het beheren van bedrijfsprocessen, waaronder facturering en andere financiële functies.

Extensible Markup Language / XML  

Een opmaaktaal met regels voor het coderen van documenten in een formaat dat voor zowel mensen als machines leesbaar is.

Finvoice    

Een XML-norm voor elektronische facturering die veel in Finland gebruikt wordt.

Financial management system / FMS  

Software ontwikkeld voor het beheer van financiële zakelijke transacties, waaronder ook facturering.

Business-to-government facturering / B2G  

Het proces waarbij bedrijven en overheidsinstanties facturen naar elkaar sturen en financiële transacties uitvoeren.

Factuurkopie 

Een digitale weergave of scan van een papieren factuur. Wordt vaak gebruikt voor archivering en de boekhouding.

Kivra  

Een Zweedse digitale mailbox-dienst waarmee digitale documenten veilig en eenvoudig in ontvangst kunnen worden genomen.

NEA-register  

Een Zweeds register met elektronische adressen die gebruikt worden voor de uitwisseling van e-facturen.

Nemhandel  

Een Deens e-commerceplatform dat elektronische handel en facturering faciliteert.

Org nr  

Het unieke registratienummer dat bedrijven in Noorwegen krijgen toegewezen.

Peppol  

Een Europees elektronisch inkoopnetwerk dat gestandaardiseerde e-facturering mogelijk maakt.

Peppol Access Point  

Een dienstverlener die bedrijven aansluit op het Peppol-netwerk voor de uitwisseling van elektronische documenten. Maventa dient bijvoorbeeld ook als Peppol Access Point.

Peppol Directory  

Een register met informatie over bedrijven die zijn aangesloten bij Peppol en hun voorzieningen omtrent elektronische uitwisseling.

Peppol Network 

Een beveiligde netwerkinfrastructuur waarop de uitwisseling van elektronische documenten volgens de Peppol-norm bouwt.

Peppol Service Metadata Provider 

Een aanbieder van informatie omtrent metagegevens. Vereist voor het juist doorsturen van Peppol-documenten.

PeppolBIS  

Business Interoperability Specifications (normen voor zakelijke interacties) waarin de vereisten voor Peppol-conforme documenten zijn vastgelegd.

PDF-factuur  

Een factuur die is opgeslagen als pdf-bestand. Wordt meestal gebruikt voor het versturen en ontvangen van facturen per e-mail of voor scans.

Afgedrukte factuur  

Een traditionele papieren factuur die bedoeld is voor fysieke levering.

Afdrukdienst

Een dienst die fysieke afdrukken en levering van facturen aanbiedt.

Aankoopfactuur

Een factuur die een verkoper aan een koper overhandigt voor gekochte goederen of diensten.

Vorderingen  

Bedragen die klanten aan een bedrijf verschuldigd zijn voor geleverde goederen of diensten.

REST API  

Representational State Transfer Application Programming Interface, oftewel een reeks regels voor het opzetten van webdiensten.

Routing  

Het proces waarbij elektronische documenten naar de juiste ontvanger of het juiste systeem worden gestuurd.

Verkoopfactuur

Een factuur die een verkoper aan een koper overhandigt voor verkochte goederen of diensten.

Schemavalidatie

Het controleren van de structuur en naleving van een vooraf vastgesteld schema voor elektronische documenten.

Scandienst

Een dienst voor het scannen en digitaliseren van papieren documenten, waaronder facturen.

SI-UBL  

Een Nederlandse norm voor het gebruik van standaardtaal of UBL (Universal Business Language) in elektronische facturering.

SOAP API  

Simple Object Access Protocol Application Programming Interface, een protocol voor het uitwisselen van gestructureerde informatie.

Svefaktura  

Een Zweedse norm voor elektronische facturering.

TeApps  

Een gestructureerde aanpak, bekend als TEAPPSXML, die ontwikkeld is door Tieto en gebruik maakt van XML-technologie. Wordt gebruikt voor het tonen van factuurberichten.

UBL 2.0  

Versie 2.0 van Universal Business Language, een norm voor het weergeven van zakelijke documenten in XML-formaat.

Belasting toegevoegde waarde / btw  

Een verbruiksbelasting die wordt opgeteld bij de waarde van goederen en diensten in elk stadium van de productie en distributie.

Vipps  

Een Noorse mobiele betalingstoepassing.

VismaUBL  

Een norm voor elektronische facturering ontwikkeld door Visma, een softwarebedrijf.

XML-formaat  

Het formaat waarmee documenten worden weergegeven in de Extensible Markup Language. Psst. Wist u dat Maventa veel verschillende XML-formaten voor e-facturering ondersteunt, zodat u uw eigen formaat om kunt zetten naar dat van uw ontvangers? Heel handig!

En dat was de uitgebreide lijst met elektronische factureringsbegrippen. We hopen dat dit artikel licht heeft geworpen op het vaak complexe jargon dat wordt gebruikt in de wereld van e-facturering. Hopelijk heeft het duidelijkheid verschaft over termen die u zo nu en dan tegenkomt in het financieel beheer. 

Leer meer over e-facturering 

Nu u de begrippen omtrent e-facturering goed kent, is het tijd om dieper in deze wereld te duiken. Als u op zoek bent naar de basisbeginselen van e-facturering, raden we ons artikel ‘Wat is e-facturering?’ aan. Hier vindt u alles wat u moet weten, van de beginselen tot aan de voordelen. 

Eemeli Sepponen

Eemeli Sepponen is a Product Marketing Specialist at Maventa. With over 7 years of experience in e-invoicing, he leverages his product expertise to simplify and make e-invoicing more approachable for those transitioning from traditional to electronic invoicing.