Allt du behöver veta om e-faktureringsterminologi

2 min read | 14.11.2023

Ta det lugnt, vi hjälper dig. När du läst detta inlägg kommer du att ha grundläggande förståelse för de viktigaste termerna och koncepten inom e-fakturering.

E-fakturering underlättar ett företags arbetsgång i vardagen genom att digitalisera faktureringsprocesser med hjälp av automatisering och strukturerade standarder. E-fakturering är ett viktigt kugghjul i det ekonomiska förvaltningsmaskineriet, men den ständigt föränderliga terminologin kan vara svår att hänga med i. Håll dig uppdaterad kring de senaste termerna inom elektronisk fakturering och utbyte av elektroniska dokument.

Proffstips:  Lägg till den här sidan i dina bokmärken och återvänd för inspiration och stöd när du navigerar genom e-faktureringens terminologidjungel.

Lista över e-faktureringsterminologi från A–Ö

AvtaleGiro

En norsk autogirotjänst som möjliggör automatiska betalningar av räkningar och fakturor.

API-dokumentation 

En uppsättning dokument som ger information om hur man interagerar med ett applikationsprogrammeringsgränssnitt (API). Vi är särskilt stolta över vår egen kostnadsfria och offentliga API-dokumentation som du kan ta del av här.

Leverantörsskulder

Den summa pengar ett företag är skyldigt sina leverantörer eller fordringsägare för mottagna varor och tjänster.

Organisationsnummer/BID

Ett unikt identifikationsnummer som tilldelas en affärsenhet för juridiska och administrativa ändamål.

Business-to-business-fakturering/B2B  

Processen vid vilken fakturor utfärdas och finansiella transaktioner genomförs mellan företag.

Konsoliderad fakturering  

Att kombinera flera fakturor till en enda specifikation för förenklad hantering och betalning.

Business-to-consumer-fakturering/B2C  

Processen vid vilken fakturor utfärdas och finansiella transaktioner genomförs direkt med individuella konsumenter.

Kreditnota  

En handling utfärdad av en säljare till en köpare som visar en minskning av skuldbeloppet på grund av returnerade varor eller andra skäl.

Debetnota  

En debetnota är inte samma sak som en faktura, och informerar köparen om aktuella skuldförpliktelser. En debetnota är också ett dokument som skapas av en köpare vid retur av varor mottagna på kredit.

Digital postkasse innbygger/DPI  

En norsk digital brevlådetjänst som ger medborgare möjlighet att ta emot och hantera officiell digital kommunikation.

E-debitering  

Elektronisk leverans av fakturor och debiteringsinformation som ofta ersätter traditionella pappersbaserade debiteringsmetoder.

E-debiteringsadress 

En elektronisk adress som används för leverans och mottagning av elektroniska debiteringsdokument.

E-fakturaadressregister  

En databas eller ett system med elektroniska adresser som används för att skicka och ta emot e-fakturor.

E-faktureringsefterlevnad  

Efterlevnad av regulatoriska och tekniska krav för elektroniskt utbyte av fakturor.

E-faktureringsoperatör 

En enhet som ansvarar för att möjliggöra utbyte av elektroniska fakturor mellan parter, till exempel Maventa.

Operatörs-id för e-faktura  

En identifieringskod som tilldelas en e-fakturaoperatör i identifierings- och spårningssyfte.

E-fakturering  

Att med elektroniska medel skapa, leverera och hantera fakturor mellan affärspartner.

EIA (Electronic Invoice Address)  

En adress som används för elektronisk överföring av fakturor mellan affärsenheter.

EDI (Electronic Data Interchange)  

Utbyte av affärsdokument i ett strukturerat format mellan datorer.

EHF (Elektronisk Handelsformat)  

Den norska standarden för elektronisk fakturering och utbyte av elektroniska dokument.

ELMA  

En finsk statlig tjänst för elektronisk ekonomihantering och fakturering.

E-postfaktura  

En faktura som skickas via e-post i till exempel PDF-format för betalningshantering. En e-postfaktura är inte en elektronisk faktura eftersom den saknar strukturerade data.

EN16931  

Europeisk standard som specificerar den semantiska datamodellen för elektroniskt utbyte av fakturainformation. Används för att effektivisera fakturering mellan EU-länder.

Enterprise Resource Planning / ERP  

Integrerade programvaruapplikationer som syftar till att hantera affärsprocesser, inklusive fakturerings- och ekonomifunktioner.

Extensible Markup Language / XML  

Ett märkningsspråk som definierar regler för kodning av dokument i ett format som är både läsbart för människa och maskin.

Finvoice  

En XML-baserad standard för elektronisk fakturering som används i Finland.

Financial management system / FMS  

Programvara utformad för att hantera en verksamhets finansiella transaktioner, inklusive fakturering.

Business-to-government-fakturering/B2G  

Processen vid vilken fakturor utfärdas och finansiella transaktioner genomförs mellan företag och myndigheter.

Fakturabild

En digital representation eller inskanning av en pappersfaktura, som ofta används för arkivering och bokföring.

Kivra  

En svensk digital brevlådetjänst som gör det möligt att på säkert och smidigt vis ta emot digitala dokument.

NEA register  

Ett svensk register över elektroniska adresser som används för e-faktursutbyte.

Nemhandel  

En dansk e-handelsplattform som möjliggör elektronisk handel och fakturering.

Org nr  

Organisationsnummer, ett unikt identifikationsnummer som tilldelas företag i Norge.

Peppol  

Paneuropeiskt nätverk för elektronisk upphandling som möjliggör standardiserad e-fakturering.

Peppol Access Point  

En tjänsteleverantör som ansluter företag till Peppol-nätverket för utbyte av elektroniska dokument. Maventa fungerar exempelvis som en Peppol Access Point.

Peppol Directory  

En katalog som ger information om Peppol-deltagare och deras förmåga till utbyte av elektroniska dokument.

Peppol Network 

En säker nätverksinfrastruktur som stöder utbyte av elektroniska dokument med hjälp av Peppol-specifikationerna.

Peppol Service Metadata Provider  

En leverantör av metadatainformation som krävs för korrekt dirigering av Peppol-dokument.

PeppolBIS  

Business Interoperability Specifications som definierar kraven för Peppol-kompatibla dokument.

PDF-faktura  

En faktura som sparats i PDF-format, som huvudsakligen används för inskanning eller för att skicka och ta emot fakturor via e-post.

Utskriven faktura  

En traditionell pappersfaktura för fysisk leverans.

Utskriftstjänst  

En tjänst som tillhandahåller fysisk utskrift och leverans av fakturor.

Inköpsfaktura

En faktura utfärdad av en säljare till en köpare för köpta varor eller tjänster.

Fordringar  

Belopp som kunder eller klienter är skyldiga ett företag för varor eller tjänster som tillhandahållits.

REST API  

”Representational State Transfer Application Programming Interface”, en uppsättning regler för byggnation av webbtjänster.

Dirigering  

Processen att dirigera elektroniska dokument till lämpliga mottagare eller system.

Säljfaktura  

En faktura utfärdad av en säljare till en köpare för köpta varor eller tjänster.

Schemavalidering

Kontroll av strukturen och efterlevnaden av ett fördefinierat schema för elektroniska dokument.

Skanningstjänst

En tjänst som tillhandahåller skanning och digitalisering av pappersdokument, inklusive fakturor.

SI-UBL  

En holländsk standard för användning av UBL (Universal Business Language) vid elektronisk fakturering.

SOAP API  

”Simple Object Access Protocol Application Programming Interface”, ett protokoll för utbyte av strukturerad information.

Svefaktura  

En svensk standard för elektronisk fakturering.

TeApps  

Ett strukturerat tillvägagångssätt, känt som TEAPPSXML-beskrivning, som utvecklats av Tieto och använder XML-teknik, används för presentation av fakturameddelanden.

UBL 2.0  

Universal Business Language version 2.0, en standard för representation av affärsdokument i XML.

Mervärdesskatt/moms  

En konsumtionsskatt som läggs till värdet av varor och tjänster i varje led av produktionen och distributionen.

Vipps  

En norsk mobilbetalningsapplikation.

VismaUBL  

En standard för elektronisk fakturering som utvecklats av Visma, ett programvaruföretag.

XML format  

Formatet som representerar dokument i Extensible Markup Language. Psst! Visste du att Maventa har stöd för många XML-format för e-fakturering vilket säkerställer konverteringar från det format du väljer till det dina mottagare hanterar? Bra, va?

Det var det hela – en omfattande lista som gör det enklare att navigera i den elektroniska faktureringsterminologin. Vi hoppas att detta inlägg hjälpt dig att greppa den ofta komplexa jargongen kring e-fakturering och gett dig förståelse för de termer som du hör folk slänga sig med i ekonomiförvaltningsforumen. 

Nu kan du ta din förståelse för e-fakturering till nästa nivå  

Nu när du har ordentlig förståelse för e-faktureringstermerna är det dags att dyka djupare in i e-faktureringsvärlden. Om du vill lära dig grunderna för e-fakturering rekommenderar vi dig att kolla in vårt blogginlägg ”Vad är e-fakturering? Här är allt du behöver veta, från grunderna till fördelarna”.

Eemeli Sepponen

Eemeli Sepponen is a Product Marketing Specialist at Maventa. With over 7 years of experience in e-invoicing, he leverages his product expertise to simplify and make e-invoicing more approachable for those transitioning from traditional to electronic invoicing.